Als we het hebben over uitdagingen in het onderwijs, zijn dat vaak grote ontwikkelingen in de (nabije) toekomst waar tijdig op geanticipeerd moet worden. Neem wetswijzigingen, maatschappelijke veranderingen en technische ontwikkelingen.

Als applicatieleverancier voor het onderwijs proberen wij met onze software in te haken op deze uitdagingen en zo oplossingen te bieden ter ondersteuning. Het mooie van software is dat de mogelijkheden eindeloos zijn en de techniek voor elk probleem een oplossingen kan bieden.

Office 365

Microsoft focust zich met Office 365 steeds meer op de onderwijsmarkt en dat is te merken. Veel onderwijsinstellingen zijn inmiddels gestart met de implementatie van Office 365. Daarbij lopen de scholen tegen uitdagingen in het onderwijs aan, zoals hoge implementatiekosten (ondanks gratis educatie licenties voor studenten), onvolledig gebruik van functionaliteiten buiten email en complexiteit van SharePoint.

Big Data uitdagingen

Deze ontwikkeling is niet alleen binnen het onderwijs een hot item. In allerlei sectoren probeert men van de hoeveelheid aan bestaande data mee te profiteren om er nieuwe informatie of verbanden uit te destilleren. Dit brengt ook veel extra werk met zich mee en privacyvraagstukken.

Data moet voldoende geanonimiseerd worden voor ermee gewerkt kan worden voor analysedoeleinden.  Natuurlijk bieden dergelijke applicaties ondersteuning voor de docenten maar soms kunnen we ons ook blind staren op de gegevens. Stel dat er gezien wordt dat 97% van de leerlingen die geen diploma haalt in het examenjaar, in het eerste jaar significant vaker spijbelde dan de leerlingen die wel een diploma haalden. Dan wil dat niet per se zeggen dat als dat spijbelen opgelost wordt, ze dan met zekerheid wel een diploma halen. Er kunnen nog meer interacties zijn die niet direct zichtbaar zijn. De data liegt niet en is feitelijk maar de conclusie trekken mensen zelf. De boodschap is dus; kritisch blijven en niet doorslaan.

Learning analytics & adaptive learning

Om aan te sluiten bij de bovenstaande trend: het meten van leren. Leermanagement systemen maken leervorderingen inzichtelijk. Tegenwoordig blijven ook ouders eenvoudig online op de hoogte van de vorderingen van hun kind(eren). Leerlingvolgsystemen en adaptieve software bieden mogelijkheden voor dataverzameling. Waar de adaptieve software een nobel doel heeft de leerling passende opdrachten te geven voor zijn/haar niveau, kunnen de verwachtingen soms doorslaan.

ICT infrastructuur

Om trends als big data, learning analytics en remote desktop te faciliteren moet de ICT infrastructuur op orde zijn. Dat is voor veel scholen een flinke klus. Dat heeft ook weer invloed op de fysieke leeromgeving waarbij klaslokalen anders ingericht moeten worden om hierbij aan te sluiten.

Uitdagingen richting de arbeidsmarkt van de toekomst

Leerlingen moeten nu en zeker de komende jaren andere dingen kennen en kunnen dan vroeger het geval was. Dat is een uitdaging waar het onderwijs op moet inspelen. Er zijn vooral mensen nodig in de techniek en het is belangrijk om een goed analytisch denkvermogen te ontwikkelen. Programmeerlessen zijn daarvoor heel belangrijk. Die zorgen ervoor dat kinderen op een andere manier naar een probleem kijken. Maar de nieuw aan te leren kennis en vaardigheden zorgt ook voor meer druk op leraren en docenten. Die moeten vaak bijgeschoold worden en/of digitaal vaardig(er) gemaakt worden.

Krimp in het voortgezet onderwijs

Krimp in het voortgezet onderwijs is zeker voor de komende jaren een uitdaging. Er zijn grote regionale verschillen. Waar Amsterdam nog een kleine stijging in het aantal leerlingen verwacht, zijn er in het noorden en oosten van Nederland duidelijke dalingen te zien. Ook in Limburg en Zeeland zijn er steeds minder leerlingen. Daarmee komt de keuzevrijheid in het gedrang en moeten leerlingen te ver reizen om naar school te gaan.

Daarnaast is het in sommige regio’s straks überhaupt niet meer rendabel om alle onderwijsvormen aan te bieden. Vooral het technische vmbo staat hierdoor onder druk. Een richting die sowieso al duurder is dan de overige richtingen. Veel scholen hebben de neiging om extra hard campagne te voeren om leerlingen aan te trekken voor hun eigen school. Maar op termijn is dit niet houdbaar plus dan gaat veel geld naar concurrentie i.p.v. onderwijs.

Samenwerken en fuseren wordt onontkomelijk voor scholen om te zorgen dat voor alle leerlingen goed onderwijs beschikbaar blijft. Vooruitstrevende techniek kan hierbij helpen, door bijvoorbeeld deels te werken met videocolleges en leren op afstand. Of door bepaalde vakken waar weinig leerlingen voor zijn op een centrale locatie aan te bieden voor twee scholen tegelijk. Maar daarvoor moet goed samengewerkt worden.

Uitdagingen in Middelbaar beroepsonderwijs

Centraal Aanmelden

Niet meer per school aanmelden maar Centraal Aanmelden. Dat is in het hoger onderwijs al langer het geval maar ook voor het mbo nu aan de hand. De verwachting is dat de bijbehorende applicatie om dit te faciliteren voor cohort 2020/2021 klaar zal zijn. Alle studenten melden zich dan op één portaal aan. De verdere registratie neemt de uiteindelijke instelling dan uit het systeem over. De voordelen hierbij zijn o.a. dat identificatie dan maar één keer geregeld hoeft te worden. Daarvoor zijn de eisen hoog en een inrichting met bijvoorbeeld DigiD is tijdrovend en kostbaar om te regelen. Dan is het fijn als dit maar één keer hoeft te gebeuren. Door de uniforme manier van aanmelden wordt de vraag ‘hoe meld ik me aan voor een mbo opleiding?’ ook makkelijker beantwoord.

Validering exameninstrumenten

De afspraken rondom valide exameninstrumenten zijn ook een hot item in het mbo. Natuurlijk is het gebruik van valide exameninstrumenten belangrijk voor de waarde van het diploma. Scholen mogen daarvoor in principe 3 routes bewandelen, al zijn er uitzonderingen voor sommige opleidingen.

Uiteraard zijn er voor elke school specifieke uitdagingen. Wij merken namelijk dat iedere instelling toch weer andere processen heeft. Wat zijn op uw school de grootste (administratieve) uitdagingen?

Is uw interesse gewekt en wilt u op de hoogte blijven?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte over FirstKlas en onze applicaties!

Onze applicaties

  • MBO
OERknal is een SaaS applicatie die mbo-instellingen ondersteunt bij het opstellen van onderwijs- en examenprogramma’s (toets- en examenstructuren) ten behoeve van de OER. Het hele creatieproces wordt begeleid met workflows.
  • MBO
FormuLeer is een SaaS applicatie die mbo-instellingen ondersteunt bij de creatie en publicatie van onderwijsdocumenten zoals studiegids, examenplan, onderwijsgids en keuzedelengids.
  • MBO
STAPP is een SaaS applicatie die mbo-instellingen ondersteunt bij het registreren van en het rapporteren over studenten die studieloopbaanbegeleiding krijgen en/of in een schoolmaatschappelijk werk traject zitten.

Maatwerk applicaties

Naast generieke SaaS applicaties levert FirstKlas ook maatwerk applicaties voor onderwijsinstellingen. Wij ontwikkelen stabiele, webgebaseerde applicaties die veel mogelijkheden bieden, de wendbaarheid van de klantorganisatie verhogen en eenvoudig zijn in gebruik. Onze oplossingen komen tot stand in samenspraak met de klant door een goede inventarisatie en de inbreng van bewezen technologie.

Bekijk maatwerk applicaties

Heeft u een vraag, interesse in een gesprek of vrijblijvend even kennismaken?

De koffie staat klaar en onze collega’s denken graag met u mee. Bel ons, stuur een e-mail of vul het contactformulier in en we nemen snel contact met u op.

  • Door het contactformulier in te vullen gaat u akkoord met de verwerking van uw persoonsgegevens volgens onze privacyverklaring
  • Hidden