Op 2 juli 2018 ondertekenden de MBO Raad, NRTO, het ministerie van OCW en ExSamen de afspraken ‘valide exameninstrumenten mbo’. In deze afspraken staat beschreven wat het inzetten van valide exameninstrumenten precies inhoudt en welke manieren er zijn om hieraan te voldoen. In dit artikel leggen wij u uit hoe u door het gebruik van onze applicaties OERknal en FormuLeer eenvoudig kunt voldoen aan deze valideringsverantwoording.

De waarde van een diploma wordt niet alleen bepaald door het genoten onderwijs. De kwaliteit van de examinering en de exameninstrumenten is essentieel. Het uitgangspunt is dan ook altijd: een mbo-school heeft valide exameninstrumenten nodig voor een bepaalde kwalificatie. Om te voldoen aan ‘valide exameninstrumenten’ zijn er drie mogelijke routes te bewandelen:

 1. inkopen bij gecertificeerde examenleveranciers
 2. als school zelf exameninstrumenten ontwikkelen
 3. extern exameninstrumenten laten valideren

Voor elke route bestaan er afspraken waar het volgen van de route aan moet voldoen. Daarnaast zijn er nog afspraken over het toepassen en wijzigen van exameninstrumenten. Hierin staat ook over welke zaken scholen zich moeten verantwoorden.

Iedere mbo-school is vrij om zelf te kiezen voor (een) bepaalde route(s). De MBO Raad en de NRTO hebben collectieve afspraken gemaakt waarmee zij werken aan de verbetering van de examenkwaliteit. In deze collectieve afspraken wordt uitgegaan van ‘inkoop tenzij’. Wellicht overbodig te noemen maar ongeacht welke route uw school kiest; het exameninstrument moet altijd valide zijn. Per kwalificatie moet herleidbaar zijn welke route u gekozen heeft. Ook moet u kunnen verantwoorden waarom u die route gekozen heeft.

Beleidskader drie routes naar een valideringsverantwoording

Als u de combinatie van OERknal en FormuLeer gebruikt kan dat u helpen bij het voldoen aan de richtlijn valide exameninstrumenten. Het is niet voor elke opleiding toegestaan om zelf exameninstrumenten te ontwikkelen zonder extern te valideren. De overheid beslist welke opleidingen dat mogen. In de applicatie treft u een scherm in de rechter zijbalk met handige info: of route 3 beschikbaar is, of het contextafhankelijk is en een servicedocument met informatie over de regels per opleiding.

We hebben de mogelijkheden in onze applicatie uitgebreid rondom dit onderwerp. Waar u in OERknal de toetsen invoert, daar kunt u ook een examenroute kiezen: route 1, 2 of 3. De school kan zelf instellen of gebruikers alle routes kunnen kiezen, of dat er alleen gekozen kan worden wat wettelijk standaard mag, of dat er wel gekozen kan worden wat niet standaard mag maar dat er een verantwoording moet worden gegeven.

 • Stel u kiest route 1. U dient dan aan te geven waar het examen gekocht wordt. U kunt kiezen uit een lijst met gecertificeerde examenleveranciers of bij de optie ‘overig’ zelf een leverancier invullen.
 • Stel u kiest route 2. U dient dan een verantwoordingsargument te geven. Functioneel beheer kan hiervoor standaard verantwoordingsargumenten invoeren waar u uit kunt kiezen, of u kunt uw eigen verantwoordingsargument invoeren bij ‘overig’.
 • Stel u kiest route 3. U kunt dan een instantie kiezen uit een vooraf ingevulde lijst of bij ‘overig’ zelf een instantie invullen.

Deze informatie wat betreft gekozen routes en verantwoording voor die keuzes moet u kunnen overleggen aan de onderwijsinspectie in een valideringsverantwoording. Dat kunt u realiseren met FormuLeer. U kunt eenvoudig een publicatie maken met FormuLeer waarbij u de benodigde gegevens uit OERknal gebruikt. Daarnaast is het mogelijk om een standaard template te maken in FormuLeer voor valideringsverantwoordingen.

Het maken van valideringsverantwoordingen middels OERknal en FormuLeer is gemakkelijk en snel. U hoeft niet zelf in Excelsheets of Word deze verantwoordingen bij te houden. Wilt u met eigen ogen zien hoe dit precies werkt? Wij verzorgen graag een vrijblijvende demo bij uw instelling. Neem contact op voor een afspraak.

Bronnen

Producteisen voor exameninstrumenten

Proces- en organisatie-eisen

Is uw interesse gewekt en wilt u op de hoogte blijven?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte over FirstKlas en onze applicaties!

Onze applicaties

 • MBO
OERknal is een SaaS applicatie die mbo-instellingen ondersteunt bij het opstellen van onderwijs- en examenprogramma’s (toets- en examenstructuren) ten behoeve van de OER. Het hele creatieproces wordt begeleid met workflows.
 • MBO
FormuLeer is een SaaS applicatie die mbo-instellingen ondersteunt bij de creatie en publicatie van onderwijsdocumenten zoals studiegids, examenplan, onderwijsgids en keuzedelengids.
 • MBO
STAPP is een SaaS applicatie die mbo-instellingen ondersteunt bij het registreren van en het rapporteren over studenten die studieloopbaanbegeleiding krijgen en/of in een schoolmaatschappelijk werk traject zitten.

Maatwerk applicaties

Naast generieke SaaS applicaties levert FirstKlas ook maatwerk applicaties voor onderwijsinstellingen. Wij ontwikkelen stabiele, webgebaseerde applicaties die veel mogelijkheden bieden, de wendbaarheid van de klantorganisatie verhogen en eenvoudig zijn in gebruik. Onze oplossingen komen tot stand in samenspraak met de klant door een goede inventarisatie en de inbreng van bewezen technologie.

Bekijk maatwerk applicaties

Heeft u een vraag, interesse in een gesprek of vrijblijvend even kennismaken?

De koffie staat klaar en onze collega’s denken graag met u mee. Bel ons, stuur een e-mail of vul het contactformulier in en we nemen snel contact met u op.

 • Door het contactformulier in te vullen gaat u akkoord met de verwerking van uw persoonsgegevens volgens onze privacyverklaring
 • Hidden