Onderwijs

De voordelen van Formuleer zijn verschillend voor de betrokken doelgroepen in het OER publicatieproces. De applicatie heeft grofweg 7 belangengroepen (onderwijs, student, examencommissie, administratie, functioneel beheer, communicatie en kwaliteit), die we hebben opgedeeld in 3 hoofddoelgroepen (onderwijs, administratie en management). De voordelen van Formuleer voor de examencommissie, het onderwijs en de student vindt u hier:

Examencommissie

 • Doordat het proces wordt ondersteund en documenten niet op bureau’s blijven liggen wordt de doorlooptijd verkort.
 • De signaleringsfunctie waarschuwt u wanneer er een actie open staat, en helpt u bij het houden van overzicht.
 • Door integratie met gegevens van SBB, OERknal, het SiS en andere bronnen in te vullen zijn gegevens in documenten en systemen altijd gelijk, wat de kwaliteit verhoogt.
 • Vooraf gedefinieerde processen zorgen ervoor dat wijzigingen aan documenten altijd op de juiste manier tot stand komen.

Onderwijs

 • FormuLeer helpt u bij het bewaken en behalen van deadlines voor het produceren van documenten.
 • U heeft inzicht in en overzicht over het proces en het verloop daarvan
 • De signaleringsfunctie waarschuwt u wanneer er een actie open staat, en helpt u bij het houden van overzicht.
 • Centraal gedefinieerde teksten en duidelijke keuzes maken het maken van een document gemakkelijker.
 • Integratie met gegevens van SBB, OERknal en het SiS zorgen ervoor dat de kans op fouten afneemt en de kwaliteit toeneemt.
 • Door meerdere documenten tegelijk te bewerken is er tijdsbesparing mogelijk.

Student

 • Op tijd complete en correcte documenten door FormuLeer-ondersteuning.
 • Documenten zijn op de correcte manier tot stand gekomen, en verschillen tussen documentversies zijn inzichtelijk.
 • Duidelijke en goede stijl, documenten consistent door centrale stijl (opmaak) en indeling.
 • Online kijken op telefoon, laptop of desktop met zoeken door documenten én in document met FormuLeer Web.

Maak een afspraak

Wat betekent dit voor u?

Contact

FirstKlas
Gestelsestraat 258
5654 AM Eindhoven
040 - 293 03 95
info@firstklas.nl