Keuzedelen

De module Keuzedelen biedt de mogelijkheid om alles omtrent keuzedelen in te richten. Voordat een leerling zijn of haar diploma kan halen, moet hij of zij een aantal keuzedelen hebben gedaan. Hier is dus net als bij de module Generiek een summatieve en formatieve structuur nodig: keuzedelen zijn zowel een voorwaarde voor het diploma als een vak en eventueel een toets (of afronding middels aanwezigheidsplicht). Deze module heeft daarvoor een dermate complexiteit ingebouwd dat die daarmee om kan gaan. De module Keuzedelen controleert of wordt voldaan aan de wet betreffende keuzevrijheid voor de leerling. Verder is er integratie met SBB goedgekeurde keuzevakken zodat ook hier automatische checks plaatsvinden en de leerling alleen uit goedgekeurde vakken kan kiezen. De applicatie helpt bij het inrichten van ‘hoe er gekozen mag worden’ (bijvoorbeeld geheel vrij of uit bepaalde pakketten). Ook wordt er bepaald wanneer de leerlingen kiezen en hoe vaak ze kiezen. OERknal heeft in de module Keuzedelen ook weer een automatische check ingebouwd die ervoor zorgt dat de leerling nooit minder kan kiezen dan er nodig is om het diploma te behalen. De keuzes van de leerlingen blijven via EduArte Onderwijsportalen lopen. OERknals module Keuzedelen zorgt ervoor dat die juist ingericht is en de leerlingen hun keuzes kunnen maken.

Maak een afspraak

Contact

FirstKlas
Gestelsestraat 258
5654 AM Eindhoven
040 - 293 03 95
info@firstklas.nl