Generiek

De module Generiek zal vooral gebruikt worden door de afdeling Functioneel Beheer. Deze module helpt met het instellen van examens en vakken (dus summatief en formatief karakter) die voor een hele grote groep op school tegelijk gelden en losse opleidingen overstijgen. Generiek betreft nu de vakken Engels, Nederlands, rekenen en Loopbaan & Burgerschap. Dit is voor de hele school tegelijk instelbaar. In Generiek zijn verder onderwijsproducten, studieadviescriteria en studiecriteria/examencriteria (de factoren beslissend voor het wel of niet ontvangen van een diploma) in te richten.

Maak een afspraak

Contact

FirstKlas
Gestelsestraat 258
5654 AM Eindhoven
040 - 293 03 95
info@firstklas.nl