Stagekompas

StageKompas is dé stageapplicatie voor docent, leerling en stagebureau. Stages zijn een belangrijk onderdeel van de LOB-activiteiten op vmbo scholen. Ze bereiden de leerling voor op de beroepspraktijk en / of de overgang naar een vervolgstudie.

Het in goede banen leiden van dit proces brengt extra administratief werk met zich mee. De stages moesten gezocht, geselecteerd, aangeboden en administratief verwerkt worden. Onze applicatie zorgt ervoor dat alle betrokken doelgroepen hun taken kunnen uitvoeren op hetzelfde platform. Daarnaast voorziet de applicatie in het geven van reminders als er bijvoorbeeld een stage is geselecteerd door een leerling, een stagecontract ontbreekt of een bedrijfsbezoek moet worden afgelegd.

Maak een afspraak

Doelgroepen

StageKompas kent drie doelgroepen die in de stageapplicatie onderscheiden (kunnen) worden: de leerling, de docent en het stagebureau. Natuurlijk zijn er mogelijkheden om dit aan te passen aan het werkproces binnen uw organisatie.

Als de administratieve afhandeling van stages bijvoorbeeld bij de administratie belegd is in plaats van in een apart stagebureau, dan is dit eenvoudig aan te passen. Eveneens als de plaatsing van de stages door de onderwijsinstelling zelf gedaan wordt (in plaats van door de stagebedrijven), kan die functionaliteit worden weggelaten.

Elke doelgroep ziet alleen de functies die voor hem/haar relevant zijn, wat zorgt voor een zeer gebruiksvriendelijke applicatie waar iedereen zijn of haar taak gemakkelijk in kan uitvoeren. Hieronder ziet u de functies en voordelen uit de applicaties voor elke doelgroep apart beschreven.

Referenties

StageKompas is ontwikkeld in samenwerking met het onderwijs. De stageapplicatie draait al enkele jaren naar tevredenheid bij Het Hooghuis, een school voor middelbaar onderwijs. Daarnaast wordt StageKompas ook gebruikt door Mariëndael, een school voor voortgezet speciaal onderwijs.

Bent u benieuwd naar een meer uitgebreide klantervaring van Het Hooghuis? Senet, de ontwikkelaar van StageKompas heeft op zijn website een klantcase over deze stageapplicatie geplaatst. Het Hooghuis is in de organisatie al vergevorderd met de procesverwerking van stages, met bijvoorbeeld een eigen stagebureau. StageKompas biedt hiervoor mogelijkheden, maar is ook bruikbaar als uw organisatie niet een dergelijk stagebureau heeft of de verwerking van stages bij een andere afdeling belegd heeft.

Contact

FirstKlas
Gestelsestraat 258
5654 AM Eindhoven
040 - 293 03 95
info@firstklas.nl