Docenten

StageKompas biedt docenten vooral veel inzicht in en overzicht van het stageproces van hun klas(sen). U ziet als docent precies welke leerling zich waar in het stageproces bevindt. Naarmate het tijdspad verstrijkt, is het dus ook snel duidelijk welke leerlingen nog een reminder nodig hebben om hun stage te regelen. In de periode dat er stage gelopen wordt, krijgt u automatisch reminders wanneer u op bedrijfsbezoek dient te gaan zodat dit direct gepland kan worden. Daarnaast is er de mogelijkheid om rapportages uit te draaien voor een goede analyse van het proces en voor de evaluatie.

Maak een afspraak

Doelgroepen

StageKompas kent drie doelgroepen die in de stageapplicatie onderscheiden (kunnen) worden: de leerling, de docent en het stagebureau. Natuurlijk zijn er mogelijkheden om dit aan te passen aan het werkproces binnen uw organisatie.

Als de administratieve afhandeling van stages bijvoorbeeld bij de administratie belegd is in plaats van in een apart stagebureau, dan is dit eenvoudig aan te passen. Eveneens als de plaatsing van de stages door de onderwijsinstelling zelf gedaan wordt (in plaats van door de stagebedrijven), kan die functionaliteit worden weggelaten.

Elke doelgroep ziet alleen de functies die voor hem/haar relevant zijn, wat zorgt voor een zeer gebruiksvriendelijke applicatie waar iedereen zijn of haar taak gemakkelijk in kan uitvoeren. Hieronder ziet u de functies en voordelen uit de applicaties voor elke doelgroep apart beschreven.

Contact

FirstKlas
Gestelsestraat 258
5654 AM Eindhoven
040 - 293 03 95
info@firstklas.nl