Procesondersteuning

Binnen STAPP worden de gebruikers (loopbaanadviseurs, schoolmaatschappelijk werkers, frontoffice- en administratief medewerkers) geholpen middels procesondersteuning. Door middel van een ingebouwd workflow platform kunnen er automatisch berichten (brieven, e-mails en/of sms’en) worden verstuurd naar de studenten en/of verwijzers. In de praktijk is al gebleken dat met STAPP door deze automatische berichtgeving het percentage studenten dat komt opdagen met 60% is verhoogd.

Middels autorisatie kunt u instellen wie waar toegang tot mag hebben en gebruikers zien alleen de voor hen relevante onderdelen.

  • Workflow platform
  • Automatische berichtgeving
  • Gebruikersautorisatie

Maak een afspraak

Voordelen

Het gebruik van STAPP kan een mbo-instelling veel voordelen bieden.

Contact

FirstKlas
Gestelsestraat 258
5654 AM Eindhoven
040 - 293 03 95
info@firstklas.nl