In deze coronacrisis wordt ons veel duidelijk. We zijn te veel afhankelijk geworden van andere landen, zoals van China voor bijvoorbeeld mondkapjes en medicijnen. We hebben altijd vrijheden en luxes voor normaal aangenomen die nu ineens niet meer zo normaal zijn. De richtlijnen schrijven voor dat we zullen moeten wennen aan het ‘nieuwe normaal’. Zo ook in het onderwijs. Lesgeven in een klaslokaal kon een tijdje niet meer. Docenten moesten leren online les te geven. Digitalisering binnen het onderwijs wordt steeds belangrijker en niet alleen als het om lesgeven gaat. Door ook andere processen te digitaliseren ontstaan niet alleen voordelen ten aanzien van efficiëntie en kwaliteitsborging, maar is het ook een stuk makkelijker om ‘coronaproof’ te werken. Informatievoorziening richting studenten is gebaat bij meer digitalisering. Bijvoorbeeld als het gaat om OER creatie, studiegidsen, examenplannen en keuzedelengidsen. Maar ook een proces als studieloopbaanbegeleiding laat zich uitstekend automatiseren.

OER creatie

Wettelijk is bepaald dat elk roc een zogenaamd Onderwijs- en Examenregeling (OER) dient te hebben. De OER bevat alle regels over de opleiding, met het accent op toetsing en examinering, oftewel zowel de summatieve als de formatieve structuren worden hierin vastgelegd. In het mbo is het ook mogelijk keuzedelen (minors) te volgen. Beschrijvingen daarvan zijn opgenomen in een keuzedelengids. Studenten gebruiken dit soort documenten niet alleen om zich te oriënteren, maar ook kunnen ze er rechten aan ontlenen met betrekking tot het onderwijsprogramma of de examens. Vaak worden de OER’s handmatig gemaakt. Dit gaat vaak gepaard met veel dubbel werk zoals overtypen, fouten en onvolledig overzicht. Digitalisering ervan zorgt voor ondersteuning van de workflows die zijn bepaald om de gewenste documenten te maken. Het kunnen importeren van informatie uit bronnen, zoals het SIS (Studenten Informatie Systeem), instellingen als SBB en voorgaande cohorten. Voorkomt dubbel werk. Het gehele onderwijsteam, bestaande uit docenten, teamleiders, onderwijskundigen en examencommissies werken nauw samen aan de totstandkoming van documenten. Digitalisering van dit proces maakt logging en inzicht mogelijk van wie wat wanneer doet. Ook het maken van de studiegidsen op papier of in een website wordt veel eenvoudiger en kan worden voorzien van een eenduidige layout. Herkenbaar, toegankelijk en inzichtelijk. In de huisstijl van het ROC. Inmiddels levert FirstKlas met de SaaS-applicaties OERknal en FormuLeer dit soort oplossingen aan meerdere mbo-instellingen.

Studieloopbaanbegeleiding

We kennen allemaal de uitdrukking ‘kinderen met een rugzakje’. Vaak ontstaan vanuit het basisonderwijs en verder begeleid in het voortgezet onderwijs. Wanneer deze kinderen de overstap maken naar het mbo is er nog steeds extra zorg en begeleiding nodig om deze studenten zo goed mogelijk te ondersteunen bij het behalen van een diploma. Bij veel roc’s wordt dit studieloopbaanbegeleiding genoemd. Vanuit de overheid krijgen de onderwijsinstellingen subsidies om dit te realiseren. Daarnaast is afstemming tussen studiebegeleiders, hulpverleners en overheidsloketten cruciaal. Met onze SaaS-applicatie STAPP kunnen studenten worden gevolgd en begeleid met als doel het bieden van optimale ondersteuning tijdens hun opleiding.

Roc’s die gebruik maken van de genoemde digitaliseringsmogelijkheden kunnen sneller schakelen en de kwaliteit beter borgen. Vooral in een crisistijd zoals we die nu meemaken is dit van cruciaal belang. Daardoor blijft de student centraal staan en kan afstemming ‘op afstand’, dus met inachtname van social distancing, plaatsvinden.

Is uw interesse gewekt en wilt u op de hoogte blijven?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte over FirstKlas en onze applicaties!

Onze applicaties

  • MBO
OERknal is een SaaS applicatie die mbo-instellingen ondersteunt bij het opstellen van onderwijs- en examenprogramma’s (toets- en examenstructuren) ten behoeve van de OER. Het hele creatieproces wordt begeleid met workflows.
  • MBO
FormuLeer is een SaaS applicatie die mbo-instellingen ondersteunt bij de creatie en publicatie van onderwijsdocumenten zoals studiegids, examenplan, onderwijsgids en keuzedelengids.
  • MBO
STAPP is een SaaS applicatie die mbo-instellingen ondersteunt bij het registreren van en het rapporteren over studenten die studieloopbaanbegeleiding krijgen en/of in een schoolmaatschappelijk werk traject zitten.

Maatwerk applicaties

Naast generieke SaaS applicaties levert FirstKlas ook maatwerk applicaties voor onderwijsinstellingen. Wij ontwikkelen stabiele, webgebaseerde applicaties die veel mogelijkheden bieden, de wendbaarheid van de klantorganisatie verhogen en eenvoudig zijn in gebruik. Onze oplossingen komen tot stand in samenspraak met de klant door een goede inventarisatie en de inbreng van bewezen technologie.

Bekijk maatwerk applicaties

Heeft u een vraag, interesse in een gesprek of vrijblijvend even kennismaken?

De koffie staat klaar en onze collega’s denken graag met u mee. Bel ons, stuur een e-mail of vul het contactformulier in en we nemen snel contact met u op.

  • Door het contactformulier in te vullen gaat u akkoord met de verwerking van uw persoonsgegevens volgens onze privacyverklaring
  • Hidden